23.06.2017
Posted on Friday June 23rd, 2017 by Ragnar Sepp

Käibemaks teab oma kohta

Selles artiklis kirjeldame lühidalt kuidas arvestada käibemaksu (KBM) teenuste osutamisel. See sõltub teenuse osutamise kohast (käibe tekkimist).

Esiteks tuleb kindlaks määrata teenuse osutamise (käibe tekkimise) kohta.

Kui käibe tekkimise koht on Eesti siis maksumäär om 20%.
Kui mitte – maksumäär on 0%.

Teenuse osutamise ja käive tekkimise koht on Eesti, kui:

 • Teenus osutati Eestis ja
 • Klient on:

 

* – Käibe tekkimise koht ei ole Eesti, kui maksukohustuslane osutab järgmisi teenuseid:

 1. intellektuaalse omandi kasutada andmine või kasutamise õiguse üleandmine;
 2. reklaamiteenus;
 3. konsultatsiooni-, raamatupidamis-, õigus-, audiitori-, inseneri-, tõlke-, andmetöötlus- või infoteenus;
 4. finantsteenus, välja arvatud seifi üürile andmine, või kindlustusteenus, sealhulgas edasikindlustus- ja kindlustusvahendusteenus;
 5. tööjõu kasutada andmine;
 6. vallasasja, välja arvatud transpordivahendi üürile, rendile või kasutusvaldusesse andmine;
 7. elektroonilise side teenus, kaasa arvatud ülekandeliinide kasutamise õiguse loovutamine;
 8. elektrooniliselt osutatav teenus;
 9. maagaasi või elektri-, soojus- või jahutusenergia võrgule ligipääsu võimaldamine ja maagaasi või elektri-, soojus- või jahutusenergia edastamine võrgu kaudu ning nendega otseselt seotud teenused;
 10. atmosfääriõhu kaitse seaduses reguleeritud kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste ühiku võõrandamine;
 11. tasu eest käesoleva lõike punktides 1–10 nimetatud teenusest hoidumine, õiguse kasutamisest loobumine või olukorra talumine.

Kõigil muudel juhtudel teenuse osutamise (käibe tekkimise) koht ei ole tarnekoht Eesti, välja arvatud Käibemaksuseaduses § 10 lg 2 ja 4 kirjeldatud olukorrad.