Last modified Friday August 14th, 2020 by Ragnar Sepp

Maksuaruannete esitamine

 

Kirjeldus.

Kaks peamist maksuaruannet mis peab igakuiselt esitama on TSD ja KMD. Samuti, kui teie ettevõte teostab Europa Liidus mõned tehinguid, tuleb lisaks ka esitada ühendusesisese käibe aruande: vorm VD/VDP. Kõik aruanded saab esitada digitaalselt, kui ettevõtte esindajal on vahendid e-MTA juurdepääsuks (ID-kaart, mobiil ID, e-Residentsuse kaart).

 

Meie töö.
  •  Andmete täitmine ja maksudeklaratsioonide esitamine;
  •  Töötamise registreerimine (vajadusel);
  •  Deklaratsioonide edastamine (vajadusel);
  •  Maksude summa ja maksekorralduse rekvisiitide teavitamine;
  •  Üldine maksualane nõustamine.

Puhuti Maksuamet esitab päringuid ettevõtte tegevusest ja edastatud aruandetest. Sellisel juhul aitame olukorda hinnata ja anda Maksuametile korrektsed andmed.

 

Tulemus:
   1.  TSD ja KMD aruanded esitatakse õigeaegselt;
   2.  Kõik aruanded on korrektselt koostatud;
   3.  Maksutrahvide risk on täielikult välistatud;
   4.  Pikaajalised maksuvõlad puuduvad;
   5.  Teil on täielik info maksudeklaratsioonide kohta.

Kui mingil põhjusel ei esitata deklaratsioone õigeaegselt või kui maksukohustuste tasumine on mõneks ajaks (kuu ja enam) hilinenud, on väga võimalik, et Maksuamet kohaldab trahvid iga rikkumise eest (100 eurot). Trahvidele lisatakse ka intressimäär ja tulumaks. 

 

Koostöö kord.
   1.  Kirjutage meile lühidalt oma situatsioonist.
   2.  Meie analüüsime andmeid ja pakkume variandid.
   3. Projekti kinnitamine ja meie asume tööle.
   4.  Küsime teie käest vjalikke andmeid.
   5. Esitame aruandeid ja informeerime teid igakuiselt.
   6.  EMTA päringute saamisel aitame informatsiooni edastamisel.

Tähtaeg: kuni 5 tööpäeva pärast koostöö kinnitamist. Seejärel osutame teenuseid igakuiselt.


Lisateenused:
  • Panga või maksekonto avamine.
  • Aastateenused.
  • Sisemise advokaadi teenus.
  • Igakuine raamatupidamine.
  • Statistika aruannete esitamine.
  • Juriidiline, maksualane ja ärinõustamine.
  • Aastaaruande esitamine.