05.08.2018
Posted on Sunday August 5th, 2018 by Ragnar Sepp

Tegelik kasusaaja Äriregistris

Eesti seadusandluse muudatuste kohaselt iga Eesti ettevõte esitab Äriregistrisse alates 1. septembrist 2018 andmeid oma tegelikku kasusaaja kohta. Äriregistri veebiportaale lisati nende andmete esitamiseks spetsiaalne vorm.

2018. aasta alguses võeti vastu uus Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus ning selle § 76 ja 77 kohaselt tuleb esitada järgmised andmed:

  • Isiku täielik nimi.
  • Isikukood (kui ei ole – sünnipäev).
  • Residentsuse riik.
  • Kontrolli vorm (otsene / kaudne).

Selle teabe esitamiseks on olemas kaks võimalust: e-registri või notari büroo kaudu. Ja esitamisek anti ainult kaks kuud: kuni 31. oktoobrini 2018.a.

Kui tähtaeg on tähtaja ületanud, kohaldatakse trahvid:

  • kuni 1 200 eurot juhatuse liikmele.
  • kuni 32 000 eurot ettevõttele.

Sama uudist võid leida Eesti Kaubanduskoja kodulehelt.