Last modified Saturday September 15th, 2018 by Ragnar Sepp

Juriidilised teenused Eestis

Eesti Ettevõte

Meie registreerime järgmiseid peamiseid ettevõtteid ja asutuseid: osaühing (OÜ), aktsiaselts (AS), mittetulundusühing (MTÜ) ja muud juriidilised formid teie soovi vastaselt.
Vaata lisa


Valmisettevõte on hea lahendus, kui on vaja äritaustaga ettevõtet. Meie valmisettevõtted on alati hästi hooldatud, ei ole seotud kahtlaste tehingutega, ei oma võlgasid.
Vaata lisa


Panga- või maksekonto avamine ei ole enam lihtne asi. Eriti kui äriühingu juhtorganites või osanikute hulgas on mitteresidentid. Pakume tõhusa abi panga- või maksekonto avamisel.
Vaata lisa


Kui firma omanikud on mitteresidendid, ei veeta nad enamasti palju aega Eestis. Seega on vaja et keegi hooletseks ettevõtte tegevuse vastavuse õigusaktidele ja annaks abi võimalikke keerulise situatsioonide vältimisega.
Vaata lisa


Pakume osaühingu likvideerimist, kustutades ettevõtte äriregistrist.
Vaata lisa
Raamatupidamine

Iga ettevõte vastutab oma raamatupidamise korraldamise eest. Ja siin on oluline järgida et raamatupidamine toimub seaduste ja kohustuslikku reeglite vastavalt.
Vaata lisa


Kohustus käibemaksukohustuslase numbri taotlemiseks on ainult mõnedel ettevõttetel. Esiteks, ettevõte taotleb KMKR numbri, kui tema maksustatav käive ületab 40 000 eurot kalendriaastal.
Vaata lisa


Kaks peamist maksuaruannet mis peab igakuiselt esitama on TSD ja KMD. Samuti, kui teie ettevõte teostab Europa Liidus mõned tehinguid, tuleb lisaks ka esitada ühendusesisese käibe aruande.
Vaata lisa


Aasta aruanne esitatakse Äriregistrisse kuni järgmise aasta 30.juunini. Meie aitame aruande koostamisega ja esitamisega, ja nende ettevõttetele kes kasutab meie aastateenuseid.
Vaata lisa


Raamatupidamise sise-eeskiri see on eriline dokument mis sisaldab ettevõtte raamatupidamise standardid ja reeglid. Selle dokumendi olemasolu on kohustuslik iga Eesti firmale.
Vaata lisa
Nõustamine

Meie nõustame: tsiviil-, äri-, töö- ja immigratsiooniõiguses. Tegeleme ka nõuete ja kohtuvaidlustega. Meie analüüsime teie olukorda ja leiame lahendusi vastavalt teie eesmärkidele.
Vaata lisa


Nõustame tulumaksu, käibemaksu ja sotsiaalmaksu arvestamise ja maksmise küsimustes. Meie teenuse põhimõtte on teie praeguse olukorda analüüsida ja leida lahendusi vastavalt teie ärimudelile.
Vaata lisa


Ärinõustamise eesmärgiks on anda teile väärtuslikku ja tegelikku infot äriprotsesside korraldamise kohta Eestis, sõltuvalt teie tegevusvaldkonnast.
Vaata lisa
Tegevusload

Kui ettevõttel on teatud tegevusala siis on vaja taotleda tegevusloa ja vastada seadusega sätestatud nõuetega. Need võivad olla nõued seotud osakapitaaliga, töötajate erialaga ja kogemusega.
Vaata lisa


Kui ettevõte tegutseb valdkonnas mis on seotud rahapesu riskidega, siis seaduse kohaselt see ettevõte peab olema määratud kontaktisik (või AML officer) ja koostatud sise-eeskirjad.
Vaata lisa
Juriidiline Abi

Iga ettevõte oma tegevuses saab osalejaks erinevates juriidilistes küsimustes ja tehingutes. See on äri sündmused, menetlused, dokumentide koostamine, tööküsimused, huvide esindamine ja palju muud.
Vaata lisa


Elamisluba Eestis see on dokument mis annab õigust Eestis elada elamisloa kehtivuse ajal. Peamiselt taotlevad elamisloa järgmistel põhjustel.
Vaata lisa


Juriidiliste dokumentide koostamisel on väga oluline järgida kehtivat seadusandlus, kontrollida kõiki vajalikke andmeid olemasolu ja vältida trükivigusid.
Vaata lisa


Kaebuste esitamise ja kohtumenetluse teenuse eesmärk on kaitsta teie ettevõtte huvisid, ki midagi läheb valesti: ebamakstud võlad, rikkutud kohustused, teostamata lepingud jne.
Vaata lisa


e-Residentsus on riigi arengus programm mõeldud Eesti ärisektori edendamisele. Mitteresidenditele see toob kaks peamist väärtust kaasa: isikukood ja töörist oma Eesti ettevõtte juhtimiseks.
Vaata lisa


Statistika aruannete esitamine on ka mõnedel juhtudel kohustuslik. Ettevõtted mis peavad esitama selliseid aruandeid kui nendel on mõne teatud tegevusala või neid valitakse suvaliselt.
Vaata lisa